Huustunet Førde

02.jpg

Utbyggar: BOiVEST.

25 husvære i blokk, med parkering i underetasje.

Dei fleste husværa er sør/vestvendt. Sentralt plassert i Førde, med parkområde, tursti og Jølstra som næraste nabo mot sør.

Hovud-del ferdigstilt i 2012, siste del haust 2013.