Hotellhagen, Naustdal

05.jpg

Utbyggar: Stølsvik AS.

25 husvære i varierande storleikar, sentralt i Naustdal, med fjordutsikt.

Bygget er samansett av varierte og oppdelte volum for å tilpasse seg kringliggande småskala-busetnad.

Foto frå haust 2013. Innflytting/ferdigstilling kring årsskiftet 2013/14.