Salsstart på Førde Signal

04.jpg

Utbyggar: Citus AS v/Atle Helle.

Vi har utført reguleringsplan for to bustadblokker i Hafstadvegen 28 ved Førde Hotell. Første byggesteg med 28 husvære er no lagt ut for sal. Storleik 2- og 3 roms husvære. Parkeringskjellar og felles takterrasse, samt felles uteareal på bakkeplan.

Planlagt byggestart våren 2014.