Råkane, Førde

CIMG2476.JPG

Utbyggar: Å & Ø Utvikling AS.

56 bueiningar i Vieåsen Sør, Førde.

Enkelt og tidlaust formspråk, med bilfrie fellesareal med tunløysingar og høg materialkvalitet.

Prosjektet er ferdigstilt.