Naustdalnaustet

Naustdalnaustet View A.jpg

ARKI er engasjert til å skissere idégrunnlaget for Naustdalsnaustet - eit fleirbruksbygg på Sanden i Naustdal.

Naustdalnaustet View C.jpg

Naustet skal vere et fleksibelt hus for ulike aktivitetar på og omkring Sanden, og fungere som ramme for alle dei arrangementa som vert gjennomført i løpet av eit år.

Naustdalnaustet View B.jpg

Prosjektet er framleis i ein tidleg fase og arbeidsgruppa ønskjer no å få publikum sine idear og engasjement med i arbeidet, for at få projektet endå eit steg vidare.

Air A.jpg

Naustet inneheld i ARKI sine skisser lokale for festlege arrangement, møterom og kjøkken, samt sanitære fasiliteter, i tillegg til lagerplass for brukarane av Sanden.

Air B.jpg

Den endelege utforminga kjem heilt an på de tilbakemeldinger og idear som kjem inn frå innbyggarane i Naustdal.

Plan.jpg