Arki feirer 25 år - Velkommen til open dag

Arki arkitekter inviterar til open dag

torsdag 3. desember kl. 14.00-19.00, i Angedalsvegen 4.

Enkel servering.

I 25 år har vi prosjektert innan dei fleste kategoriar, hovudsakleg i Sogn og Fjordane. Vår allsidige praksis omfattar m.a. kulturbygg, skular, barnehagar, omsorg/helseinstitusjonar, kontor/industri, bustadblokker, bustadgrupper/tun, og bustadhus/hytter. Vi er tildelt Forsvarets Byggeskikkpris i 1993 for HV-10, Skei, og Førde Kommune sin byggeskikkpris i 2007 for Bergumblokker, i 2012 for Bustadblokk Lindbøen, og i 2015 for Bergum Burettslag.

Du er velkommen innom til ein prat og litt enkel servering torsdag!

Håper vi ser deg!