Bruland/Gurvin - Førde

Frittliggande einebustad med garasje

Moderne formspråk, og opne løysingar inne.
Eksteriør: kombinasjon av tegl og tre. Ferdig 2007.
Prosj.ansv.: siv.ark. Hallvard Naustdal