Eriksen/Koldingsnes

Frittliggande einebustad, med garasje.

Presis terrengtilpassing av bygningar på naturtomt.
Granittmur, trekledning, og skifertak.
Prosj.ansv.: siv.ark. Hallvard Naustdal.