Flatene skule - Førde

4 - parallellarskule, 1 - 4. klasse

Med administrasjon og gym/forsamlingssal. Prosjektert i samsvar med Reform 97. Undervisingsdelen er 4 paviljongar bunde saman med svalgangar. Skuleplass mot adm. og gymsal. 3 500 m2. Kostnad 43 mill. Bygd 1997.

Byggherre: Førde Kommune.
Prosj.ansv.: siv.ark. Hallvard Naustdal.