Haugland rehabiliteringssenter - Fjaler

2 bueiningar, kvar med 10 rom med eigne bad

Fellesrom med kjøken og ophaldssone. Felles altanar/uteplassar med utsikt til fjorden. Formspråket er dels tilpassa andre bygningar i området. Ferdig 2007.

Prosj. ansv.: siv.ark. Hallvard Naustdal
Byggherre: Sogn & Fj. Røde Kors Eigedom AS.
Totalentreprenør: BM Byggservice AS.