Historie

Arkitektkontoret Bergseth og Gjørven vart etablert i 1982 i Angedalsvegen 4, Førde. Firmaet vart utvida til ARKI samarbeidande arkitektar ans i 1986, og deretter til ARKI arkitektar AS i 1990.

Firmaet har såleis følgt utviklinga i fylket/Nordvestlandet i over 20 år, og hatt ein jamn auke i bemanning og oppdragsmengde. I 2003/04 vart avd. kontora i Florø og Ulsteinvik tatt over av dei tilsette der, slik at all vår aktivitet no skjer i Førde.