Løken - Førde

9 frittliggande einebustader rundt felles tun for opphald/leik

Hus med trekledning og torvtak. Plassering: aust for sjukehuset. Ferdig 1995.

Prosj.ansv.: siv.ark. Hallvard Naustdal.
Totalentreprenør: Åsen & Øvrelid AS.