Melve/Lone

Tilbygg bustad

Utganspunktet var eit lite, rektangulert bygg som har fått to tilbygg mot vest og aust, som tilsaman formar eit skjerma uteareal mot sør.
Prosj.ansv.: siv.ark. Hallvard Naustdal.