Normatic Nordfjordeid

Administrasjons - og produksjonslokale for Normatic AS

Bygget er plassert ytterst på Nordøyrane, med god kontakt med fjorden. Administrasjon og fellesfunksjonar er plassert mot vest, med vestvegg i betong som vern mot vind inn fjorden. Dette gjeld både bygning og utomhusareal. Utomhusareala er parkmessig opparbeidd som ein del av prosjektet. Austleg del inneheld produksjonslokale. Samla areal er ca. 1 200 m2.