Omsorgsbustader - Sande i Gaular

18 omsorgsbustader i tilknyting til Gaular Bygde - og Sjukeheim

Bygget har innvendig tilkomst til sjukeheimen, og omfattar og eldrekafe og arbeiddstove. Kvar etasje har felles opphaldsrom.

Byggherre: Gaular Bustadstifting.
Prosj.ansv.: siv.ark. Hallvard Naustdal.
Totalentreprenør: Eikeland Bygg AS.