Retningslinjer for personvern

 

Retningslinjer for personvern

Arki sine retningslinjer for personvern for brukere av nettstedet arki.no

Arki har som mål å behandle personopplysninger med respekt og forsiktighet. For å kunne tilpasse informasjon og oppfølging individuelt, ber vi om firmanavn og kontaktinformasjon ved forespørslar via nettstedet arki.no. Vi utleverer ikkje denne informasjonen til andre, og du kan til ei kvar tid be om innsyn i kva informasjon som er lagra på ditt firma, samt at informasjon om deg og ditt firma vert sletta.

Cookies

Vår nettside nyttar cookies (informasjonskapslar), og ved å bruke arki.no samtykker du i at vi kan sette cookies i din nettlesar.

Cookies er en standard internett-teknologi som dei aller fleste nettstadar nyttar. Ein cookie vert plassert i din nettlesers internminne, og gjer at vi betre kan forstå korleis du brukar nettstaden. På sikt brukar vi denne kunnskapen for å tilby deg ein betre opplevelse når du besøker arki.no. Dette er loggfiler som lagrast på våre servarar, som f.eks. IP-adresser, nettlesarar, operativsystemer, bruk/navigasjon etc.

Dei fleste nyare nettlesarar, som Opera, Internet Explorer, Firefox, Safari etc, er innstilt på å akseptere cookies automatisk. Om du ikkje ønskar å akseptere cookies må du difor sjølv velje å endre innstillingane i din nettlesar slik at cookies ikkje blir akseptert.

Merk at denne innstillinga kan føre til at mange nettstadar ikkje vil fungere optimalt.

Vi lagrar aldri informasjon som kan identifisere deg personlig.

Her er ei oversikt over kva cookies vi brukar på våre nettsider:

Namn: DoubleClick, crumb, JSESSIONID, ss_cid, ss_cvisit, ss_lastvisit, SS_MID, connect.sid.
Formål: Cookies for generelle og vanlige formål, til dømes for å aktivere scrolling på sida.

Arki etterstreber til ei kvar tid å følge gjeldande regelverk for personvern, og om du har spørsmål er du velkomen til å sende oss en e-post på arki@arki.no.