SISOF studentbustader - Førde

5 3-roms studenthusvære i Vieåsen

Formspråket er tilpassa eksisterande busetnad i området. Ferdig 2007.
Prosj.ansv.: siv.ark. Hallvard Naustdal.
Totalentreprenør: Norgeshus Naustdal Bygg AS.