Sunnfjord Barne - og ungdomssenter Bufetat

Nytt kontorbygg i Bregnetunet, Førde

Ombygging og renovering av barne- og ungdomdheimen.  

Prosjektansv.: siv.ark. Helge Naustdal.           
Landskapsarkitekt: Flataker landskap.                    
Utbyggar: Statsbygg region Vest.
Totalentreprenør: NCC Construction AS.