Utstyr

I løpet av desse åra har vi opparbeidd brei kompetanse innan dei fleste fagområde, og innarbeidd gode samarbeidsrutinar med eksterne konsulentar og utførande entreprenørar.

Firmaet har sentral godkjenning i tiltaksklasse 3, og er medlem av Arkitektbedriftene (tidl. NPA). Teikningsproduksjonen vert i hovudsak utført på AutoCad Revit (3d-prosjektering). Vi utfører og storformatkopiering, inkl. forstørring/forminsking.