Ulstein vidaregåande skule - Ulsteinvik

Allmennfag, idrett, elektro

2 300 m2 nybygg, 3 600 m2 ombygging. Bygd 2001-2003. Kostn. 75 mill.

Byggherre: Møre og Romsdal Fylkeskommune.
Prosj.ansv.: siv.ark. Magne Bergseth.